الرئيسيةبحث

صورة:Portugalliae 1561 (Baseado no primeiro mapa de Portugal)-JM.jpg


Summary

Description: Portugalliae que olim Lusitania, novissima & exactissima descriptio. [1] Adaptation in the "Theatrum Orbis Terrarum" (1570) de Abraham Ortelius from the alleged first map of Portugal (1560) by Álvaro Seco.

Descrição: Portugalliae que olim Lusitania, novissima & exactissima descriptio. [2] é provavelmente o primeiro mapa de Portugal.

Feito por Álvaro Seco é provavelmente publicado em Roma por volta de 1560 com o título "Tabula Geografica Portugalliae". O Mapa de Portugal Portugalliae foi copiado no atlas "Theatrum Orbis Terrarum" de Abraham Ortelius e editado em 1570 na Antuérpia.

Source/Credits:

From portuguese wikipedia José Manuel CH--GE 14:34, 9 Novembro 2005 (UTC)

Licensing

Public domain This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired.

This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.


Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement that rule of the shorter term.


 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +/-

[English/The image Portugalliae belongs to the Universal Heritage/May be reproduced for educational purposes]. [Português/A imagem Portugalliae pertence ao Património Universal/Pode ser reproduzida para fins educacionais]. [Français/L’image Portugalliae appartient au Patrimoine Universel/Peut être reproduit pour des fins éducationnelles].

الصفحات التالية تحتوي على وصلة لهذه الصورة: