الرئيسيةبحث

صورة:POL 2007 09 17 katyn 11.jpg


Description

Prezydent RP Lech Kaczyński w Katyniu

Source

Archiwum Kancelarii Prezydenta RP - www.prezydent.pl [1]

Date

2007-09-17

Author

Archiwum Kancelarii Prezydenta RP

Permission
(Reusing this image)

see below


GNU This photograph, according to a legal notice on the official website of the President of the Republic of Poland (an is also available), is released under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 published by the Free Software Foundation because it originally comes from the Archive of the Chancellery of the President of the Republic of Poland – www.prezydent.pl. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

Ta fotografia, zgodnie z notatką o prawach autorskich zamieszczoną w oficjalnym serwisie internetowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest udostępniona na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2, opublikowanej przez Free Software Foundation, ponieważ pierwotnie pochodzi z Archiwum Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl. Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem "GNU Free Documentation License". Dostępne jest również jej polskie tłumaczenie.

الصفحات التالية تحتوي على وصلة لهذه الصورة: