الرئيسيةبحث

صورة:Opfindelsernes bog3 fig038.png


Description

da: "Opfindelsernes Bog" 1878 af André Lütken, Fig. 38. Tandhjulsforbindelse.

en: "Opfindelsernes Bog" (Book of inventions) 1878 by André Lütken, Ill. 38.

Source

From the book "Opfindelsernes Bog" 1878 by André Lütken

Date

2007-06-27

Author

Morten Bisgaard

Permission
(Reusing this image)

PD-Old


Licensing

Public domain This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired.

This applies to the United States, Canada, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.


Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement that rule of the shorter term.


 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +/-

الصفحات التالية تحتوي على وصلة لهذه الصورة: