الرئيسيةبحث

أستيل سستين

أستيل سستين
Systematic (IUPAC) name
(R)-2-acetamido-3-mercaptopropanoic acid
Identifiers
CAS number 616-91-1
ATC code R05CB01 S01XA08 V03AB23
PubChem 12035
DrugBank n/a
Chemical data
Formula C5H9NO3S 
Mol. mass 163.19
Pharmacokinetic data
Bioavailability 6–10% (oral)
<3% (topical)
Metabolism hepatic
Half life 5.6 hours (adults)
11 hours (neonates)
Excretion renal
Therapeutic considerations
Licence data

US

Pregnancy cat.

B2 (Aus)

Legal status

Schedule 4 (Aus)
OTC or Rx (U.S.)

Routes inhalation, IV, oral

أستيل سستين (بالإنجليزية: Acetylcysteine) هو عامل دوائي يستعمل عادة كمذيب للمخاط وفي تنظيم جرعات البارستيمول الزائدة. يتوفر أستيل سستين بالأسماء التجارية التالية: أستيل سستين (سستايين) إيه سي سي ACC ومايكومايست Mucomyst وأسيتادوت Acetadote وفلوميوسيل Fluimucil وبارفولكس Parvolex .